Certifikáty    - práca podľa ISO štandardov

 

 

 

V roku 2008 zaviedla spoločnosť Eurotron component, a.s. systém riadenia kvality podľa ISO 9001: 2000. Používa sa pre nasledujúce činnosti: výroba, montáž, rekonštrukcie, opravy a údržba vyhradených elektrických zariadení a ich častí. Čas sa nezastavil ani u nás - a tak sme radi, že sme úspešnou recertifikácio v rokoch 2011 a 2013 a 2014 tento systém opäť obhájili.

Následne sme etablovali v našej firme aj integrovaný systém riadenia podľa štandardov:

 

  • Systém riadenia kvality EN ISO 9001: 2015
  • Enviromentálny systém riadenia EN ISO 14001: 2015
  • Medical Devices-Quality Management Systems  EN ISO 13485: 2016
  • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci podľa OH SAS 45001: 2018

 

 

Tento systém sa používa pre všetky vyšie uvedené činnosti.

V roku 2017 sme ho recertifikáciou znova úspešne obhájili.

 

V roku 2018 sme boli opäť akreditovaný, že naša výroba je v súlade s medicínskou normou EN ISO 13485:2016

 

Register solventných firiem

 

 

Za rok 2013 sme obdržali certifikát, ktorý radí našu spoločnosť do Registra solventných spoločností na Slovensku. 

 

     Certifikát o zaradení do Registra solventných spoločností

Enviromentálna politika

 

 

Dôležitým bodom pre Eurotron component,a.s. je implementovať záväzky environmentálnej politiky, udržiavať ju a pravidelne o nej informovať všetkých zamestnancov. Dodržiavať v oblasti životného prostredia povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov a požiadaviek. Firma prijala záväzok na sústavné zlepšovanie a prevenciu znečisťovania. V starostlivosti o životné prostredie prioritne uplatňovať princíp zavádzania preventívnych systémových opatrení s cieľom minimalizovať nepriaznivé vplyvy svojich činností a služieb. Realizovať environmentálnu politiku stanovením merateľných cieľov.    

Eurotron component a.s. © 2013 
...vyskúšajte našu kvalitu