Kvalita  - vzrušujúci nekončiaci proces

 

 

 

 

Strategická vízia a misia našej firmy je dosiahnutie dobrej pozície na Švajčiarskom trhu. Cieľom je mať spokojného zákazníka, ktorý sa opakovane uchádza o naše služby. Ochrana životného prostredia vo výrobnom procese a obchodnej činnosti, bez ohľadu na ich zložitosť patrí tiež k našim prioritám. Za všetkých okolností, sa pokúšame urobiť všetko pre zabezpečenie stabilných služieb a tým zabezpečiť dlhodobú prosperitu nielen pre spoločnosť Eurotron , ale aj pre našich zákazníkov.

Naša firma je od založenia orientovaná na staroslivosť o zákazníka. Pracuje na základe kvalifikovaného partnerstva, využívajúceho synergický efekt spolupráce na profesionálnej úrovni. Zamestnanci sú si vedomí, že efektívne využívanie infraštruktúru a profesionálnej kultúry práce, chráni životné prostredie. Dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci je kľúčové pre kultúru pracovného prostredia a má veľký vplyv na produktivitu práce. Dôkazom toho je integrácia madzinároných štandardov ISO 14001 a ISO 45001 pre ochranu životného prostredia a zdravia pracovníkov firmy.

Naša spoločnosť sa neustále snaží udržiavať také prostredie a služby, aby to zamestnancov viedlo k iniciatívnemu, profesionálnemu správaniu, ktoré je založené na schopnosti vcítiť sa a porozumieť ľudským vzťahom, ktoré tiež ovplyvňujú výslednú činnosť. Vedenie a všetci zamestnanci sú zodpovední za vysokú úroveň kvality vo svojom odvetví činnosti, a za plnenie politiky kvality vo všetkých aspektoch spoločnosti.

 

Naším cieľom je vždy čo najviac sa snažiť o švajčiarsku kvalitu.

Eurotron component a.s. © 2013 
...vyskúšajte našu kvalitu