Dosledovateľnosť materiálu - niečo, čo nesmie chýbať

 

 

 

Dosledovateľnosť histórie materiálu (po anglicky: Traceability) všeobecne znamená, že pre dodaný  produkt alebo komoditu môže byť zistené kedykoľvek kedy, kde a kto vyrobil dotknuté suroviny obsiahnuté v produkte. V našom prípade to znamená, že vieme o všetkých aktívnych položkách z nášho systému zistiť pôvodcu-výrobcu, identifikovať jeho výrobnu šaržu a tým sa dopátrať k prípadným nezhodám, ktoré ovplyvnili konečnú funkčnosť výrobku. To môže byť veľmi dôležité pri určení zodpovedného za vzniknuté škody, ale taktiež aj na hľadanie príčiny nefunkčnosti alebo zlyhávania výrobkov v určitých parametroch. 

U nás je každý materiál a každé jeho balenie označené špeciálnou etiketou, ktorá obsahuje všetky potrebné data pre spätnú dosledovateľnosť materiálu:

 

  •  Názov a označenie púzdra
  •  číslo materiálu v našom ERP systéme
  •  dátum prímu na sklad (potrebné pre FIFO spôsob uskladnenia)
  •  čislo príjemky
  •  skladovú pozíciu
  •  LOT číslo výrobnej dávky výrobcu

Pri vydávaní materiálu pre výrobu sa tieto údaje z etikiet skenujú pomocou matrix kódov na nálepkách. Ku každému výrobnému príkazu sú potom uchované v ERP systéme a podľa čísla LOT, ktoré sa nachádza na našom každom vyrobenom výrobku, ich vieme spätne dohľadať a použiť. Použitie matrix kódov pre snímanie týchto dát, znižuje pracnosť a eliminuje chyby, ktoré by môhli vzniknúť pri ručnom zadávaní týchto údajov.

Eurotron component a.s. © 2013