Naša výroba je bezolovnatá a ROHS

Čo je to RoHS? RoHS (Restriction of the use of Hazardeous Substanzes) je nariadenie o zamedzení používania nebezpečných látok a a substancií v elektrických a elektronických produktoch. Bola prijatá Európskou komisiou 27. januára 2003 a od 1. Júla sa dostala do platnosti. Cieľom RoHS línie je zakázať používanie nebezpečných látok pri výrobe elektrických a elektronických zariadení a prispieť k ochrane ľudského zdravia a životného prostredia.

Smernica RoHS zakazuje použitie týchto látok: Admium, ortuť, olovo, šesťmocný chróm, polybrómované bifenyly (PBB), polybrómované difenylétery (PBDE). Používanie prístrojov s ťažkými kovmi a retardérmi horenia (PBB, PBDE) nad vopred stanovenú prahovú úroveň je tiež zakázané. Smernica stanovuje určité výnimky pre niektoré zariadenia z dôvodu nutnosti použitia zakázaných látok pri určitých  výrobných procesoch.

Po úspešnom prechode na bezolovnaté technológie a naplnení smernice od 1. 7 2006 je naša výroba plne v súlade z touto európskou smernicou.

Vieme Vám však aj naďalej ponúknuť výrobu elektroniky aj s obsahom olova, ak Váš výrobok spadá do oblasti schválených výnimiek (medicínsky, letecký, zbrojársky priemysel).

Eurotron component a.s. © 2013 
...vyskúšajte našu kvalitu