História firmy

Firma Eurotron component, s.r.o. bola založená v roku 2003. Postupne sme rozširovali naše služby o ďalšie oblasti a zlepšovali neustále ich kvalitu:  logistika, výroba, systém kvality. Dnes patríme medzi moderné firmy, ktoré sa venujú predovšetkým osadzovaniu plošných spojov.

 

 • založenie firmy
 • Založenie firmy Eurotron component, s.r.o.
 • Rozšírenie výrobných priestorov
 • začiatok spolupráce pri výrobe sieťových šňúr
 • v kooperácii realizovaná THT a SMD výroba
 • uvedenie do prevádzky letovacej vlny a osadzovacích stolov Jordan pre THT výrobu
 • SMD výroba realizovaná v kooperácii
 • zabezpečenie potrebných testovacích prístrojov a technológie
 • ďaľšie rozšírenie firmy
 • uvedenie do prevádzky SMD osadzavacieho automatu a Riflow pece od firmy Essemtec
 • kúpa novej dudovy firmy a jej kompletná rekonštrukcia
 • v apríli začala výroba vo vlastnej budove (úžitková plocha v budove 740 m², z toho produkcia 302m²), čo nám zabezpečilo nezávisloť na výrobných priestoroch
 • v juni sme zaviedli vo výrobe bezolovnatý proces - započali sme čisto bezolovnatú výrobu
 • započali sme kompletné zabezpečovaniu nákup materálu našou firmou 
 • rozšírenie výroby pre ďaľších švajčiarskych zákazníkov
 • nákup ďaľších testovacích zariadení a malej technológie
 • uvedenie do prevádzky SMD osadzovacieho automatu JUKI 2080,  AOI Testovacieho automatu Marantz a letovacej vlny Atmosferica W400
 • Certifikát ISO 9001, ktorý preukázal doterajší kvalitatívny vzostup našej 
 • započatá spolupráca s novým veľkým švajčiarskym partnerom – výroba v zušľachťovacom styku
 • nákup ďaľšej letovacej vlny Atmosferica W400 pre výrobu výrobkov určených pre medicínsku techniku
 • zavedenie do výroby nového testera od fy. Reinhardt pre vykonávanie ICT a FT testov
 • ďaľšie zvýšenie kvality 
 • prebratie výroby osadzovania THT komponentov pre švajčiarku partnerskú firmu v zušľachťovacom styku
 • prenájom ďaľšich výrobných priestorov o rozlohe 1560m2 v tesnom susedstve našej budovy
 • uvedenie do prevádzky technologických liniek od partnerskej firmy pre THT výrobu 
 • import ďaľších výrobných technológií od partnerskej firmy
 • nákup automatu pre selektívne spájkovanie od firmy ERSA -  Versaflow, ďaľšieho testovacieho prístroja od firmy Reinhardt, ďaľšich vosokých automat.skladových regálov Kardex
 • inštalácia nového prístroja pre produkciu stlačeného vzduch
 • zavedenie a preukázanie Integrovaného systému pre riadenie kvality a výr.procesu podľa: EN ISO 9001 : 2008, EN ISO 14001:2004, OH SAS 18001 : 2007.
 • transformácia Eurotron component s.r.o. na  Eurotron component, a.s.
 • vybudovanie modernej SMD Linie
 • nákup ďaľšieho osadzovacieho automatu  JUKI 2070, nového stroja najvyššej kvality pre nanášanie pasty ERSA Versaprint S1, Reflow pece Ersa Hot Flow a automatických podávačov
 • vybudovanie samostatného oddelenia quality
 • recertifikácia manažerskeho systému EN ISO 9001 : 2008, EN ISO 14001:2004, OH SAS 18001 : 2007
 • kooperácia s ďaľšími Švajčiarskymi spoločnosťami
 • nákup nového pokrokového 3D AOI Testera KohYoung Zenith Lite
 • rozšírenie výroby pre ďaľšie Švajčiarske spoločnosti
 • Zlúčenie spoločnosti Eurotron component, a.s. so spoločnosťou URSIN, a.s.
 • Naše nanovo získané certifikáty v oblasti výroby:
 • Systém riadenia kvality v súlade s európskou normou EN ISO 9001:2015
 • Enviromanagementsystem v súlade s európskou normou EN ISO 14001:2015

 • Systém kvality pre automobilový priemysel: ISO/TS 16949:2009

 • nákup nového lakovacieho zariadenia of firmy TTnS model: TCM45A 
 • Získali certifikát kvality pre výrobu medicínskej techniky

 • Modernizácia technológií kúpou zariadení:

 • Kompresor A CS 11 H s príslušenstvom
 • Digitálny mikroskop s LED osvetlením
 • Poloautomat. zariadenie na lakovanie DPS Projekt MOOG
 • Sušiaca skriňa DPS a komponenty - 400l objem
 • Suchá skladovacia skriňa

 

 • Spolupráca s novými zákazníkmi: MOOG Unna GmbH, SODIMAS a predovšetkým

  WERAP ELEKTRONIK AG nám prináša rozšírenie výroby a nové pracovné príležitosti.

 • Modernizujeme osadzovanie THT komponentov kúpou 6ks nových osadzovacích stolov od výrobcu: Mycronic GmbH, typ: K-998-0800
 • Nákup nových zariadení:

  Laserové pájacie zariadenie SEICA-SW-006

  Automatický laserový systém značenia – ASSYS: SYS ALS 03

   

 • Oprava skladových priestorov a nové výrobné priestory cca 650m2

   

 • Oprava jedálenských priestorov

 • Nanovo získaný certifikát pre výrobu medicínskych zariadení

 • Prostredníctvom Európskych štrukturálnych a investičných fondov - OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 sme za účelom inovácie výrobného procesu kúpili nové výrobné zariadenia:

 • Zariadenie pre depanelizáciu-delenie DPS, výrobca: YJ LINK Co., Ltd, -typ: ERM-300Y

 • Novú automatickú SMT osadzovaciu linku DPS – výrobca:  Osadzovací automat HANWHA, typ: SM481 PLUS, nanášanie pasty ESE UX-7000X, pretavovacia pec HELLER MK5+CBS 

 • Modernizácia kancelárie oddelenia kvality – ESD prostredie

 • Modernizácia oddychových priestorov pre zamestnancov výrobnej haly M1

 • Recertifikácia Integrovaného sýstému riadenia kvality - platnosť do 2023

Eurotron component a.s. © 2013 
...vyskúšajte našu kvalitu