História firmy

Firma Eurotron component, s.r.o. bola založená v roku 2003. Postupne sme rozširovali naše služby o ďalšie oblasti a zlepšovali neustále ich kvalitu:  logistika, výroba, systém kvality. Dnes patríme medzi moderné firmy, ktoré sa venujú predovšetkým osadzovaniu plošných spojov.

 

 • založenie firmy
 • Založenie firmy Eurotron component, s.r.o.
 • Rozšírenie výrobných priestorov
 • začiatok spolupráce pri výrobe sieťových šňúr
 • v kooperácii realizovaná THT a SMD výroba
 • uvedenie do prevádzky letovacej vlny a osadzovacích stolov Jordan pre THT výrobu
 • SMD výroba realizovaná v kooperácii
 • zabezpečenie potrebných testovacích prístrojov a technológie
 • ďaľšie rozšírenie firmy
 • uvedenie do prevádzky SMD osadzavacieho automatu a Riflow pece od firmy Essemtec
 • kúpa novej dudovy firmy a jej kompletná rekonštrukcia
 • v apríli začala výroba vo vlastnej budove (úžitková plocha v budove 740 m², z toho produkcia 302m²), čo nám zabezpečilo nezávisloť na výrobných priestoroch
 • v juni sme zaviedli vo výrobe bezolovnatý proces - započali sme čisto bezolovnatú výrobu
 • započali sme kompletné zabezpečovaniu nákup materálu našou firmou 
 • rozšírenie výroby pre ďaľších švajčiarskych zákazníkov
 • nákup ďaľších testovacích zariadení a malej technológie
 • uvedenie do prevádzky SMD osadzovacieho automatu JUKI 2080,  AOI Testovacieho automatu Marantz a letovacej vlny Atmosferica W400
 • Certifikát ISO 9001, ktorý preukázal doterajší kvalitatívny vzostup našej 
 • započatá spolupráca s novým veľkým švajčiarskym partnerom – výroba v zušľachťovacom styku
 • nákup ďaľšej letovacej vlny Atmosferica W400 pre výrobu výrobkov určených pre medicínsku techniku
 • zavedenie do výroby nového testera od fy. Reinhardt pre vykonávanie ICT a FT testov
 • ďaľšie zvýšenie kvality 
 • prebratie výroby osadzovania THT komponentov pre švajčiarku partnerskú firmu v zušľachťovacom styku
 • prenájom ďaľšich výrobných priestorov o rozlohe 1560m2 v tesnom susedstve našej budovy
 • uvedenie do prevádzky technologických liniek od partnerskej firmy pre THT výrobu 
 • import ďaľších výrobných technológií od partnerskej firmy
 • nákup automatu pre selektívne spájkovanie od firmy ERSA -  Versaflow, ďaľšieho testovacieho prístroja od firmy Reinhardt, ďaľšich vosokých automat.skladových regálov Kardex
 • inštalácia nového prístroja pre produkciu stlačeného vzduch
 • zavedenie a preukázanie Integrovaného systému pre riadenie kvality a výr.procesu podľa: EN ISO 9001 : 2008, EN ISO 14001:2004, OH SAS 18001 : 2007.
 • transformácia Eurotron component s.r.o. na  Eurotron component, a.s.
 • vybudovanie modernej SMD Linie
 • nákup ďaľšieho osadzovacieho automatu  JUKI 2070, nového stroja najvyššej kvality pre nanášanie pasty ERSA Versaprint S1, Reflow pece Ersa Hot Flow a automatických podávačov
 • vybudovanie samostatného oddelenia quality
 • recertifikácia manažerskeho systému EN ISO 9001 : 2008, EN ISO 14001:2004, OH SAS 18001 : 2007
 • kooperácia s ďaľšími Švajčiarskymi spoločnosťami
 • nákup nového pokrokového 3D AOI Testera KohYoung Zenith Lite
 • rozšírenie výroby pre ďaľšie Švajčiarske spoločnosti
Eurotron component a.s. © 2013 
...vyskúšajte našu kvalitu